","author":"

Individuella val 2018/19

Kurserna planeras att erbjudas som skolgemensamma individuella val. Om kurserna startar beror bland annat på hur många som söker. För vissa kurser behöver man ha förkunskaper.

Förutom skolgemensamma individuella val finns det individuella val som är anpassade till programmen. Du kan även välja programfördjupningskurser på programmet som individuellt val.

Information om kurserna finns på Skolverket.se. Klicka på kursens namn som länkar dig dit.

Kurs Kurskod Poäng
Barnhälsovård HÄLBAN0 100
Bild och form 1a1 BILBIL01a 50
Bild och form 1b BILBIL01b
100
Bruksspel och ackompanjemang (gitarr) MUSBRU0 100
CAD 1 CADCAD01
50
CAD2 CADCAD02 50
Dansorientering DASDAO0
100
Design 1 DESDES01
100
Dramapedagogik PEGDRA0 100
Engelska 6 ENGENG06
100
Engelska 7 ENGENG07
100
Engelska 7 (Cambridge) ENGENG07
100
Ensemble 1 - Pop och rockgrupp MUSENS01S
100
Entreprenörskap ENTENR0
100 
Estetisk kommunikation 1 ESTEST01 100
Filosofi 1 FIOFIO01
50
Fotografisk bild 1 FOTFOT01
100
Fotografisk bild 2 FOTFOT02
100
Företagsekonomi 1 FÖRFÖR01
100
Fysik 3 FYSFYS03 100
Historia 1a2 HISHIS01a2 50
Historia 2 HISHIS02 100
Idrott och hälsa 1 - specialisering IDRIDO01 100
Idrott och hälsa 2 - specialisering IDRIDO02 100
Idrott och hälsa 2 IDRIDR02 100
Komplementärmedicin HÄLKOM0 100
Körsång 1 MUSKÖS01 100
Latin 1 LATLAT01 100
Ledarskap och organisation LEDLED01 100
Matematik 2a MATMAT02a 100
Matematik 3b MATMAT03b 100
Matematik specialisering MATMAT00S 100
Mental träning HÄLMEN0 100
Musik MUSMUS0 100
Människans säkerhet MÄSMÄN0 100
Naturkunskap 2 NAKNAK02 100
Pedagogiskt ledarskap PEDPEG0 100
Privatjuridik JURPRI0
100
Programmering 1 PRRPRR01 100
Programmering 2 PRRPRR02 100
Psykologi 1 PSKPSY01 50
Psykologi 2a PSKPSY02a 50
Psykiatri PSYPSY0 100
Retorik SVERET0 100
Samhällskunskap 2 SAMSAM02 100
Svenska som andraspråk 2 SVASVA02 100
Svenska som andraspråk 3 SVASVA03 100
Svenska 2 SVESVE02 100
Svenska 3 SVESVE03 100
Teater - Scenisk gestaltning 1 TEASCE01 100
Webbutveckling 1
WEBWEU01 100

Språkval - Moderna språk

Franska 1 
MODFRE01 100
Franska 2 MODFRE02 100
Franska 3 MODFRE03 100
Franska 4 MODFRE04 100
Franska 5 MODFRE05 100
Italienska 1 MODITA01 100      
Italienska 2 MODITA02 100
Italienska 3 MODITA03 100
Kinesiska 1 MODZHO01 100
Ryska 1 MODRUS01 100
Spanska 1 MODSPA01 100
Spanska 2 MODSPA02 100
Spanska 3 MODSPA03 100
Spanska 4 MODSPA04 100
Spanska 5 MODSPA05 100
Tyska 1 MODGER01 100
Tyska 2 MODGER02 100
Tyska 3 MODGER03 100
Tyska 4 MODGER04 100
Tyska 5 MODGER05 100