Ung företagsamhet

Koncept och verksamhet

Ung Företagsamhet är ett utbildningskoncept för gymnasieelever som vill driva eget företag. Under ett läsår får eleverna uppleva ett företags hela livscykel genom att starta, driva och avveckla ett UF-företag.

Det är eleverna själva som tar fram affärsidén, genomför marknadsundersökningar och skaffar startkapital genom försäljning av riskkapitalsedlar. Som stöd och hjälp under året har UF-eleverna sina lärare och rådgivare från näringslivet.

Ung företagsamhet ingår på Elof Lindälvs gymnasium i kursen entreprenörskap. Utbildningskonceptets pedagogik bygger på problembaserat lärande. Syftet är att skaffa sig kunskaper och erfarenheter om entreprenörskap och företagande genom praktiskt arbete. Förutom kunskaper om företagande får eleverna också erfarenheter av de olika ansvarsområdena inom ett företag och av samarbete, problemlösning, beslutfattande och ansvarstagande.

Dessutom får de bra kontakter inom näringslivet. Sammantaget gör UF-året eleverna bättre förberedda för arbetslivet.

Läs mer om kursen entreprenörskap