Yrkesintroduktions handledarutbildning

11 glada pedagoger och handledare åkte i mitten av april till Falkenbergs strandbad för att dels gå Skolverkets handledarutbildning men också samlas kring gemensamma reflektioner och tankar på hur elever ifrån Yrkesintroduktion ska ha en optimal APL.

Utbildningen är en del av Skolverkets nationella satsning på utvecklingen av Yrkesintroduktion och även en del av ett lokalt projekt på Lindälv med målsättningen att öka kvalitén på APL för elever och handledare samt förbättra samarbetet mellan skola och näringsliv.

Alla handledare är nu intyg och vi från skolan upplever oss ha fått en större förståelse för hur vi kan samarbeta ännu bättre kring elever.

Yrkesintroduktion är ett av fem introduktionsprogram och syftar till att eleven efter avslutad utbildning ska bli anställningsbar och kunna etablera sig på en arbetsmarknad. För mer information kontakta teamledare Sofia Rådström, sofia.radstrom@kungsbacka.se, eller APL-samordnare Anna-Lena Alfredsson, anna-lena-alfredsson@kungsbacka.se. Du kan också nå oss på telefon 0300-833565 och följa oss på Instagram @yrkesintroduktion.elof.