Fritidskort till gymnasieelever

Fritidskort kommer delas ut till samtliga gymnasieelever folkbokförda i Kungsbacka kommun som ett komplement till skolkortet.

Elever på kommunens skolor kommer att få sina kort på respektive skola. Vecka 34 kommer det att skickas ut busskort till elever som går på andra skolor.

Elever med inackorderingstillägg

Fritidskort ges även till elever med inackorderingstillägg. Det är endast Västtrafiks fritidskort som delas ut. Det betyder att är man inackorderad i en annan stad så går det inte att få liknande busskort där utan det är fritidskortet från Västtrafik som gäller. 

Fritidskort

I kommunfullmäktiges budgetbeslut för 2015 avsattes medel för att möjliggöra utdelning av kollektivtrafikkort till alla gymnasieelever. Fritidskortet är ett komplement till skolkortet och gäller efter skoltid på vardagar klockan 19-22. Kortet är giltigt i hela Västtrafiks område, det vill säga hela Västra Götaland och Kungsbacka kommun.

Kontakta gärna

Kommunens kundcenter
Kungsbacka direkt
0300-83 40 00 
info@kungsbacka.se