Månadens UF-företag: Speak Up UF

Speak UP UF från Elof Lindälvs gymnasium har blivit utsedda till månadens UF-företag i november.

Företagets affärsidé är att arrangera kostnadsfria camps för ungdomar med fokus på motivation och inspiration.

Lovisa Hedman, som är VD på Speak UP UF, berättar själv att hon länge har haft en dröm om att få arbeta tillsammans med unga och med något som är positivt för samhället. Tillsammans med sina kollegor i företaget, Anton Färm och Julia Senor, har de också sett en ökad psykisk ohälsa bland ungdomar.

Tankarna mynnade ut i att UF-företaget bestämde sig för att anordna så kallade camps där målet är att inspirera ungdomar kring självkänsla och självförtroende.

På dessa camps får ungdomarna bland annat chansen att träffa jämnåriga, lyssna på föreläsare och delta på workshops. 

Läs mer om månadens UF-företag