Naturelever tar ut sitt lärande i verkligheten

Fredagen före höstlovet besökte eleverna som läser fysik 2 på Naturvetenskapsprogrammet Chalmers och Liseberg.

På Chalmers fick eleverna bland annat besöka den stora anläggningen SSPA där man undersöker de hydrodynamiska egenskaperna hos båtar i en över 200 meter lång vattenränna. 

Därefter fortsatte studiebesöket på Liseberg för att göra experiement i deras åkattraktioner. Vilka krafter påverkas du av i Loke? Hur ser rotationen ut i Jukebox? Vad säger du på ett krön i Helix? Det fanns många frågeställningar att reda ut under besöket.

- Vår förhoppning med besöket på Chalmers och Liseberg är att eleverna ska få sätta sina kunskaper i ett sammanhang. På Chalmers ser eleverna vad de kan vänta sig vid en fortsatt akademisk karriär. På Liseberg får det lustfyllda i lärandet komma mer i fokus. Krafterna vi läser om finns inte bara i boken utan känns i magen när vi tar ut lärandet i verkligheten, säger Henrik Balke, lärare på Naturvetenskapsprogrammet.