En korridor

Information om elevskåp

När du börjar gymnasiet får du ett eget elevskåp med särskilt nummer. Skåpet är ditt hela läsåret.

Du måste själv köpa lås till skåpet. Om du vill byta skåp med en annan elev ska det först godkännas av vaktmästarna. Tänk på att inte förvara stöldbegärliga saker i skåpet. Du ansvarar för att städa och tömma ditt skåp inför terminsavslutningen på våren.

Var rädd om ditt skåp. Om skåpet blir skadat ska det snarast anmälas till vaktmästaren. Tänk på att skåpet är skolans egendom och är avsett att användas till förvaring av läromedel och kläder.

Skolledningen kan utföra kontroll av skåpet, för att undersöka att det används för avsett ändamål. Detta sker i vittnes närvaro. Gymnasieskolorna i Kungsbacka har också samarbete med polisen och några gånger per år genomsöks skolan av polis med narkotikahundar.