","author":"

Elof Lindälvs gymnasium blir certifierad skola för gymnasieekonomer

Certifieringen av Ekonomiprogrammet på Elof Lindälvs gymnasium betyder att eleverna på programmet har möjligheten att ta examen som diplomerade gymnasieekonomer från och med våren 2019.

Certifieringen innebär att Ekonomiprogrammet på Elof Lindälvs gymnasium ständigt kommer att vara uppdaterad med de krav som ställs på eleverna efter examen. Som diplomerad gymnasieekonom är eleverna väl rustade inför arbetslivet och kommer att ha stora möjligheter att söka jobb direkt efter gymnasiet som till exempel ekonomiassistent, redovisningsassistent eller kundansvarig.

- Ekonomiutbildningen kommer att ha en distinkt anknytning till näringslivet. Genom ett verklighetsbaserat lärande får eleverna studera viktiga teoretiska grunder samt lära sig att använda dessa kunskaper i praktiken. Elevernas attraktivitet på arbetsmarknaden ökar genom diplomeringen vilket även gynnar deras färdigheter för framtida studier på högskolan, säger Cindia Escalante Mattsson, rektor för Ekonomiprogrammet på Elof Lindälvs gymnasium.

Ekonomiprogrammet på Elof Lindälvs gymnasium är ett brett högskoleförberedande program som i första hand är avsett att förbereda för högskoleutbildningar inom ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga utbildningar.

Alla elever som börjar på Ekonomiprogrammet hösten 2018  kommer att ha möjlighet att bli diplomerade gymnasieekonomer vid examen. Detta gäller även de elever som under innevarande år går i årskurs 1 och 2.

- Målet är att eleverna ska få den bästa ekonomiutbildningen som går att få på gymnasienivå, avslutar Cindia Escalante Mattsson.

Läs mer om Diplomerad Gymnasieekonom på http://www.gymnasieekonom.se/

Kontakta gärna

Cindia Escalante Mattsson
0300-83 35 13
cindia.escalante-mattsson@kungsbacka.se