Teknikelever arbetade med robotar och artificiell intelligens

Det är mycket snack om Robotar och Artificiell Intelligens (AI) just nu – på teknikprogrammet är det inte bara snack utan även verkstad

Avgångseleverna på teknikprogrammet visade i sina gymnasiearbeten att de nu är redo för produkt- och tjänsteutveckling med den absolut senaste tekniken.

En grupp elever har skapat ett Yatzeespel baserat på Artificiell Intelligens (AI) som utmanar och vinner över motspelare. Eleverna fick tillämpa sina kunskaper i programmeringsspråket java och sannolikhetslära. Arbetet utfördes i samverkan med Suleyman Savas, doktorand på Halmstads Högskola.

Två andra grupper arbetade med utvecklingen av en servicerobot tillsammans med Kungsbackaföretaget Stjernberg Automation AB. Roboten ska i framtiden miljövänligt och kostnadseffektivt kunna skickas ut till kunder som behöver hjälp med utrustning som inte fungerar korrekt. Eleverna genomförde både en studie av människors behov och attityder till robotar i arbetslivet och programmering av robotens styrsystem.