Människor

Valet i fokus på Kungsbackas gymnasieskolor

Valet närmar sig och på gymnasierna finns det många förstagångsväljare. Första veckan i september fick eleverna på Kungsbackas kommunala gymnasieskolor ta del av både valdebatter, partibord och skolval.

Till partidebatterna var alla elever i årskurs 3 välkomna. I debatterna deltog representanter från riksdagspartiernas ungdomsförbund och i gymnasieskolornas öppna ytor skapade kommunpolitiker dialog med skolornas ungdomar.  

Öka intresset för samhällsfrågor

Frida Fogelmark, utvecklingschef på förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad, och en av de som planerat arrangemanget, berättar att ett av målen i skolan är att eleverna ska växa upp till vuxna som är delaktiga och tar ansvar för det gemensamma samhället.

- Genom att arrangera partipolitisk debatt med ungdomsförbunden hoppas vi kunna öka intresset för samhällsfrågor och politik. Vi skapar också förutsättningar för att de ungdomar som är förstagångsväljare aktivt ska kunna ta ställning och nyttja sin rätt att rösta vid valet den 9 september, säger Frida. 

Skolval 5 september

Onsdagen den 5 september arrangerar gymnasieskolorna även egna skolval. Ett skolval ger eleverna en chans att ta ställning i ett val genom att rösta på ett parti.

- Skolvalet är ett viktigt arrangemang för att sprida kunskap om demokrati och politik. Eleverna ges en möjlighet att få se hur ett val går till och lär sig förstå vikten av demokratiska processer, säger Patrik Folkesson-Ekström, lärare i samhällskunskap på Aranäsgymnasiet.

Till partidebatterna var alla elever i årskurs 3 välkomna. I debatterna deltog representanter från riksdagspartiernas ungdomsförbund och i gymnasieskolornas öppna ytor skapade kommunpolitiker dialog med skolornas ungdomar.  

Öka intresset för samhällsfrågor

Frida Fogelmark, utvecklingschef på förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad, och en av de som planerat arrangemanget, berättar att ett av målen i skolan är att eleverna ska växa upp till vuxna som är delaktiga och tar ansvar för det gemensamma samhället.

- Genom att arrangera partipolitisk debatt med ungdomsförbunden hoppas vi kunna öka intresset för samhällsfrågor och politik. Vi skapar också förutsättningar för att de ungdomar som är förstagångsväljare aktivt ska kunna ta ställning och nyttja sin rätt att rösta vid valet den 9 september, säger Frida. 

Skolval 5 september

Onsdagen den 5 september arrangerar gymnasieskolorna även egna skolval. Ett skolval ger eleverna en chans att ta ställning i ett val genom att rösta på ett parti.

- Skolvalet är ett viktigt arrangemang för att sprida kunskap om demokrati och politik. Eleverna ges en möjlighet att få se hur ett val går till och lär sig förstå vikten av demokratiska processer, säger Patrik Folkesson-Ekström, lärare i samhällskunskap på Aranäsgymnasiet.

Till partidebatterna var alla elever i årskurs 3 välkomna. I debatterna deltog representanter från riksdagspartiernas ungdomsförbund och i gymnasieskolornas öppna ytor skapade kommunpolitiker dialog med skolornas ungdomar.  

Öka intresset för samhällsfrågor

Frida Fogelmark, utvecklingschef på förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad, och en av de som planerat arrangemanget, berättar att ett av målen i skolan är att eleverna ska växa upp till vuxna som är delaktiga och tar ansvar för det gemensamma samhället.

- Genom att arrangera partipolitisk debatt med ungdomsförbunden hoppas vi kunna öka intresset för samhällsfrågor och politik. Vi skapar också förutsättningar för att de ungdomar som är förstagångsväljare aktivt ska kunna ta ställning och nyttja sin rätt att rösta vid valet den 9 september, säger Frida. 

Skolval 5 september

Onsdagen den 5 september arrangerar gymnasieskolorna även egna skolval. Ett skolval ger eleverna en chans att ta ställning i ett val genom att rösta på ett parti.

- Skolvalet är ett viktigt arrangemang för att sprida kunskap om demokrati och politik. Eleverna ges en möjlighet att få se hur ett val går till och lär sig förstå vikten av demokratiska processer, säger Patrik Folkesson-Ekström, lärare i samhällskunskap på Aranäsgymnasiet.