En skola

Information till elever

Fredagen den 4 oktober uppstod en allvarlig konflikt mellan två elever som ledde till att polisen tillkallades. Ingen person kom dock till skada.

Under början av veckan är polisen på plats i syfte att trygga såväl elever som personal samt föra en dialog med elever och personal. 

Vi har stängt av sammanlagt fyra elever kopplade till händelsen förra fredagen. Det finns en självklar nolltolerans mot alla former av våld på skolan och det är av yttersta vikt att den oro som uppstår vid situationer som dessa inte normaliseras utan att vi alla reagerar när någon går över gränsen för vad som är acceptabelt. Vi har ett mycket gott samarbete med polisen som har tagit den händelsen på största allvar.