En dator

Nu inför vi Vklass

Vklass är vårt nya pedagogiska IT-stöd och ersätter Fronter och Skola24 från och med höstterminen 2019.

Pedagogiskt IT-stöd

Vklass är en digital lärplattform där elever, personal och vårdnadshavare kan ta del av information och kommunicera med varandra. 

Vklass gör det enklare för dig att få överblick över elevens aktiviteter, allt från schema, planeringar och läxor till frånvarohantering. De loggar in via Vklass webbplats eller app. 

Länk till inloggning

Inställningar

När du loggar in första gången kommer du till dina inställningar. Välj här om du vill att ditt telefonnummer och mejladress ska döljas/synas för andra vårdnadshavare. 

Frånvaroanmälan

Du anmäler frånvaro i appen eller på vklass.se. Det går inte att anmäla frånvaro via telefon. Observera att frånvaroanmälan måste göras av vårdnadshavare om eleven är under 18 år. 

Det förvalda är att du anmäler frånvaro för hela innevarande dagen (markerat Idag, dagens datum). Om du vill anmäla någon annan period, till exempel ett tandläkarbesök mitt på dagen, kan du välja "Annan period". Du kan se aktuella och tidigare frånvaroanmälningar för det senaste halvåret. 

Frånvaroanmälan måste göras varje dag under sjukdomsperioden. 

Ledighetsansökan

Om eleven ska vara frånvarande en längre period ska ansökan om ledighet göras i Vklass. Observera att ansökan måste göras av vårdnadshavare om eleven är under 18 år. En anledning måste alltid anges som underlag för skolan när de beviljar eller avslår ansökan.

När du ansöker om ledighet får du ett mail som bekräftelse på din ansökan. När skolan beviljat eller avslagit ansökan får du ytterligare ett mail. 

Aktuella och tidigare ledighetsansökningar visas för det senaste halvåret. Klicka på en ansökan för att se beskrivning samt skolans eventuella anledning till avslag. Du kan också ta bort en framtida ledighetsansökan. 

Här hittar du mer stöd och hjälp

Informationsbrev Vklass

Instruktionsfilm om Vklass

Informationssida på kungsbacka.se

Frågor och svar på vklass.se