Flera elever i en uppehållsyta

Se vårt öppet hus igen!

Missade du vårt digitala öppet hus den 5 november? Ingen fara, du kan se det igen på Youtube.

Om du ha frågor om ett program kontaktar du arbetslagsledaren för programmet. Du hittar kontaktuppgifter på våra utbildningssidor. 

Hoppas vi ses till hösten!

Tid i sändning Program/Aktivitet  
5:05-8:30 Inledning  
10:05-21:30 Fordons- och transportprogrammet
23:20-33.05 Lärlingsprogrammen
40:00-53:30 Naturvetenskapsprogrammet  
1:00:00-1:17:50 Ekonomiprogrammet  
1:20:00-1:31:05 Nationell idrottsutbildning  
1:35:05-1:45:35 Handels- och administrationsprogrammet
1:47:30-1:56:15 Hotell- och turismprogrammet
2:01:40-2:15:30 Restaurang- och livsmedelsprogrammet
2:20:00-2:31:10 Gymnasiesärskolan  
2:37:05-2:47:10 Teknikprogrammet
2:49:00-2:59:30 El- och energiprogrammet
3:03:20-3:06:00 Avslutning