Elever i ett klassrum

Teknikprogrammet har startat en spelklubb

Elever och lärare på Elof Lindälvs teknikprogram har tillsammans skapat en spelklubb. Tanken med spelklubben är att sammanstråla likasinnade genom intresset för spel, och därigenom öka gemenskapen på gymnasiet. På grund av pandemin med covid-19 har spelklubben under hösten träffats via Teams.

På spelklubben kan man spela brädspel, kortspel, datorspel och konsolspel. Det brukar finnas något som alla kan vara med på. Deltagarna bestämmer själva vad som ska spelas. En regel som finns är att spelandet inte får handla om pengar.  

När det är möjligt arrangeras träffar på plats i skolan, efter skoldagen, i form av spelkvällar. Intresset för spelkvällarna har hittills varit stort. I rådande pandemitid träffas spelklubben via Microsoft Teams och sin egen Discord-server, för att kunna fortsätta spela tillsammans, online.  

Är du intresserad att vara med i spelklubben?

Kontakta gärna 

Marcus Ekman
0300-83 40 00 
marcus.ekman@kungsbacka.se

David Gustafsson
0300-83 40 00 
david.gustafsson@kungsbacka.se