Elever och lärare står vid en maskin Elev vid datorskärm Tavla med uträkningar

Teknikelever besökte partikelaccelerator

En grupp mycket fysikintresserade elever från Teknikprogrammet har varit i Lund och deltagit i ”Mästarklass i partikelfysik”. Dagen anordnades av Universitetet i samarbete med forskare från CERN och tre andra lärosäten.

Dagen inleddes med två föreläsningar för att förbereda eleverna för eftermiddagens praktiska övning som bestod i att analysera riktiga data från forskningsanläggningen i CERN i hopp om att hitta Higgspartiklar. Dagen avslutades med en videokonferens med studenter från Tyskland, Portugal och Schweiz för att jämföra resultaten. Videokonferensen leddes av en professor och en doktorand i CERN. 

I samband med besöket i Lund besökte vi också partikelacceleratorn MAX IV, där eleverna bland annat fick lära sig att denna accelerator är bäst i världen på att framställa röntgenljus, som man sen kan använda för att analysera diverse olika saker. MAX IV används av forskarteam från hela världen.

Eleverna hann också med ett besök i Lunds domkyrka där de fick en specialvisning om det astronomiska uret som är en av kyrkans stoltheter.