Studenter tar examen

Information om studenten finns i Vklass

På grund av pandemin blir årets studentfirande annorlunda. Utspringen är inte någon allmän sammankomst och varje student får endast bjuda in två anhöriga.

På gymnasieskolornas webbplatser och på deras Facebook-sidor kommer du att kunna ta del av bilder och filmklipp i efterhand.

Mer information om studenten finns i Vklass