Elever som går utomhus

Årets sommarskola

Sommarskolan genomförs 27 juli - 7 augusti på Elof Lindälvs gymnasium. Du som har anmält dig till sommarskolan är välkommen till entrén på Elof Lindälvs gymnasium måndagen den 27 juli klockan 8.30. Personal kommer att möta dig vid skolans ingång.

I år genomförs sommarskolan 27 juli - 7 augusti (vecka 31 och 32) på Elof Lindälvs gymnasium. Eftersom den här typen av undervisning passar bäst för fysisk närvaro så kommer vi att anpassa sommarskolan så att det är möjligt.

Vi kommer att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för minskad smittspridning genom att hålla avstånd så långt det går samt se till att det finns möjlighet för god handhygien. Alla har också ett eget ansvar att stanna hemma om man är sjuk.

Ansökan är öppen 1-7 juni. Berätta i din ansökan om du har behov av särskilt stöd eller hjälpmedel.

Ansök här

Lovskola anordnas också för elever i grundskolan.

Läs mer om det här

Sommarskolan riktar sig till dig som studerar på gymnasiet i Kungsbacka och som under våren inte uppnått godkänt i något av ämnena svenska, svenska som andraspråk, engelska eller matematik. Det spelar ingen roll om du går på en kommunal eller fristående skola.

Vi kommer att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för minskad smittspridning genom att hålla avstånd så långt det går samt se till att det finns möjlighet för god handhygien. Alla har också ett eget ansvar att stanna hemma om man är sjuk.

Lovskola anordnas också för elever i grundskolan.

Läs mer om det här