Elever som står utanför en skolentré

Skolstart i augusti

Måndagen den 17 augusti är du som ska börja i årskurs 1 välkommen till Elof Lindälvs gymnasium. På grund av pandemin med coronviruset har alla program olika starttider. Läsåret för årskurs 2 och 3 startar tisdagen den 18 augusti.

Skolstart åk 1

Gå in genom huvudentrén enligt den tid som gäller nedan för ditt program. Dagen inleds i klassrummet där du får träffa dina klasskamrater och mentorer. 

  • 8.30 Lärlingsutbildningen, Fordon- och transportprogrammet

  • 8.45 Naturvetenskapsprogrammet och Introduktionsprogrammen

  • 9.00 Ekonomiprogrammet

  • 9.15 Handel- och administrationsprogrammet, Hotell- och turismprogrammet, Restaurang-och livsmedelsprogrammet

  • 9.30 El- och energiprogrammet, Teknikprogrammet, Gymnasiesärskolan (Administration, handel och varuhantering; Fastighet, anläggning och byggnation; Fordon och godshantering samt Hotell, restaurang och bageri)

Du som är IMV-elev startar tillsammans med ditt nationella program.

Skolstart åk 2 och 3

Varmt välkommen tillbaka till ett nytt läsår tisdagen den 18 augusti. Din mentor kommer att höra av sig till dig med exakt tid och lokal några dagar före skolstart.