Elever som står utanför en skolentré

Skolstart i augusti

Måndagen den 17 augusti är du som ska börja i årskurs 1 välkommen till Elof Lindälvs gymnasium. På grund av pandemin med coronviruset har alla program olika starttider. Läsåret för årskurs 2 och 3 startar tisdagen den 18 augusti.

Skolstart åk 1

Gå in genom huvudentrén (södra entrén) enligt den tid som gäller nedan för ditt program. Dagen inleds i klassrummet där du får träffa dina klasskamrater och mentorer. 

  • 8.30 Lärlingsutbildningen, Fordon- och transportprogrammet

  • 8.45 Naturvetenskapsprogrammet och Introduktionsprogrammen

  • 9.00 Ekonomiprogrammet

  • 9.15 Handel- och administrationsprogrammet, Hotell- och turismprogrammet, Restaurang-och livsmedelsprogrammet

  • 9.30 El- och energiprogrammet, Teknikprogrammet, Gymnasiesärskolan (Administration, handel och varuhantering; Fastighet, anläggning och byggnation; Fordon och godshantering samt Hotell, restaurang och bageri)

Du som är IMV-elev startar tillsammans med ditt nationella program.

Skolstart åk 2 och 3

Varmt välkommen tillbaka till ett nytt läsår tisdagen den 18 augusti. Din mentor kommer att höra av sig till dig med exakt tid och lokal några dagar före skolstart. 

 

Viktig information till elever och vårdnadshavare om skolstarten (pdf)

Important information regarding school start (pdf)