Ett antal flaggor mot blå himmel

Erasmus+ Ackreditering - din väg till utbyte inom Europa

Kungsbacka kommuns gymnasieskolor har från och med höstterminen 2021 och sju år framåt beviljats platser inom EU:s program Erasmus+ Ackreditering.

Erasmus+ ger elever och lärare på gymnasieskolorna möjlighet till arbetsplatsförlagt lärande, språkutbyte, studiebesök och jobbskuggning inom Europa.

För dig som elev på ett yrkesprogram eller högskoleförberedande program innebär Erasmus+ att du under din gymnasietid kan ha en chans att få fördjupa dina yrkes- och språkkunskaper i ett annat land.

Läs mer om Erasmus+ Ackreditering