Naturelever lyssnade på föreläsning om skadliga kemikalier

I fredags fick natureleverna, i kursen naturvetenskaplig specialisering, besök av Grazzia Matamoros från Institutionen för marina vetenskaper på Göteborgs universitet.

Grazzia Matamoros pratade om problemen med skadliga kemikalier som når havet. 

Eleverna fick bland annat veta mer om hur rengöringsmedel, läppstift och näthandeln kan bidra till att skadliga ämnen når våra hav. 

Eleverna på Naturvetenskapsprogrammet fick också veta mer om hur man kan bli doktorand och vad man då kan jobba med.