Två händer vid ett tangentbord

Delvis distansundervisning förlängs från 19 april till 10 juni

Gymnasiets ledningsgrupp har beslutat att förlänga delvis distansundervisning på gymnasieskolorna från 19 april till och med 10 juni men med ett förändrat upplägg. I det nya upplägget prioriteras närundervisning för elever i årskurs 3.

Den 25 mars meddelade utbildningsminister Anna Ekström att den nationella rekommendationen om en blandning av fjärr/distans och närundervisning upphör att gälla från och med 1 april. Detta innebär dock inte automatiskt att alla gymnasieskolor ska återgå till närundervisning i närtid. Gymnasierna måste fortsatt beakta allmänna råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Smittskyddet i Halland. 

I det nya upplägget prioriteras närundervisning för elever i årskurs 3. Observera att grundplaneringen nedan kan komma att justeras beroende på nya rekommendationer från Region Halland, Folkhälsomyndigheten och beslut från regeringen. 

Rektor har möjlighet att göra undantag

Som vi tidigare informerat om har rektor möjlighet att i samråd med lärare justera omfattningen av distansundervisning för vissa grupper och utifrån elevers särskilda behov. Planeringen utgår alltid ifrån det som arbetslag inom respektive program har bedömt blir bäst för elevernas lärande, samt ur ett helhetsperspektiv för respektive skola.

Gymnasiernas grundplanering för perioden 19 april – 10 juni 

  • Vecka 16 (19-23 april) Åk 3 har närundervisning, åk 1 och 2 har distansundervisning 

  • Vecka 17 (26 – 30 april) Åk 2 har närundervisning, åk 1 och 3 har distansundervisning 

  • Vecka 18 (3 – 7 maj) Åk 3 har närundervisning, åk 1 och 2 har distansundervisning 

  • Vecka 19 (10 – 11 maj) Åk 1 har närundervisning, åk 2 och 3 har distansundervisning 

  • Vecka 20 (17-21 maj) Åk 3 har närundervisning, åk 1 och 2 har distansundervisning 

  • Vecka 21 (24-28 maj) Åk 2 har närundervisning, åk 1 och 3 har distansundervisning 

  • Vecka 22 (31 maj – 4 juni) Åk 3 har närundervisning, åk 1 och 2 har distansundervisning 

  • Vecka 23 (7 – 10 juni) Åk 1 har närundervisning, åk 2 och 3 har distansundervisning