Närundervisning på gymnasiet i augusti

Vid en presskonferens i juni meddelade utbildningsminister Anna Ekström att närundervisning som huvudregel ska bedrivas i alla skolor vid höstterminens start. Det innebär att du som elev på Kungsbacka kommuns gymnasieskolor är välkommen tillbaka till skolan på plats i augusti.

Även om gymnasierna återgår till närundervisning i höst kommer det fortsatt att finnas en hög beredskap för att snabbt kunna övergå till lokala smittskydds-rekommendationer. Skolledningen kommer fortsatt att ha tät dialog med Smittskydd Halland för vägledning och råd.

Skolstart på Elof Lindälvs gymnasium

Onsdagen den 18 augusti 2021 startar ett nytt läsår på Elof Lindälvs gymnasium för dig i årskurs 1. Observera att programmen har olika starttider.

Du som börjar i årskurs 2 och 3 är välkommen tillbaka till skolan torsdagen den 19 augusti. 

Åk 1

Gå in genom huvudentrén (södra entrén) enligt den tid som gäller nedan för ditt program. Dagen inleds i klassrummet där du får träffa dina klasskamrater och mentorer.

8.30 Ekonomiprogrammet

8.50 Handel- och administrationsprogrammet

9.00 Hotell- och turismprogrammet, Restaurang-och livsmedelsprogrammet

9.10 Introduktionsprogrammen

9.30 GYS nationella program; Fastighet, anläggning och byggnation - Fordon och godshantering samt Hotell, restaurang och bageri)

9.30 El- och energiprogrammet

9.40 Fordons och transportprogrammet

9.50 Lärlingsutbildningen 

10.00 Teknikprogrammet

10.10 Naturvetenskapsprogrammet 

 

Välkomstbrev för elever i årskurs 1 (pdf)

Välkomstbrev för dig som ska börja på introduktionsprogrammen (pdf)

 

Åk 2 och 3

Varmt välkommen tillbaka till ett nytt läsår torsdagen den 19 augusti. Din mentor kommer att höra av sig till dig med exakt tid och lokal några dagar före skolstart.