En elev i ett bibliotek

Bibliotek

Skolans bibliotek är en viktig del av undervisningen och här finns möjligheter till informationssökning, grupparbete och läsning. För att främja läsning och läsförmåga finns ett brett utbud av skönlitteratur, faktaböcker och artiklar.

Biblioteket är centralt placerat i skolan och här finns stationära datorer och studieplatser för grupparbete och enskilda studier. I biblioteket hittar man även dagstidningar och tidskrifter. 

Bibliotekets digitala bibliotekskatalog och databaser underlättar för dig att hitta granskad och tillförlitlig information. Databaserna kan nås från skolan, och i viss mån också hemifrån via Fronter. I bibliotekets katalog Welib kan du söka efter böcker och få digitala hänsvisningar till andra källor.

I bibliotekets bokblogg, Librorum, hittar du lästips från gymnasiebibliotekarierna i Kungsbacka. 

Vi samarbetar med folkbiblioteken i Kungsbacka, och alla biblioteken i kommunen har samma bibliotekssystem. Detta gör att vi enkelt kan låna böcker mellan biblioteken. Du lånar dina läroböcker på samma lånekort som du använder på de kommunala biblioteken. Vid behov fjärrlånar vi böcker från Universitetsbiblioteken i Sverige och beställer artiklar från Lånecentralen i Umeå.

På biblioteket hjälper vi också elever som vill få tag i tal- och ljudböcker genom att registrera Legimus- konto och att komma igång med sitt konto på Inläsningstjänst.

Öppettider

Måndag, tisdag och torsdag: Klockan 9-16.30

Onsdag och fredag: Klockan 9-14

Välkomna till biblioteket!

e-post: bibliotek.lindalv@kungsbacka.se

Kontakta gärna

Ann-Kristin Henriksson
0300-83 35 68
ann-kristin.henriksson@kungsbacka.se

Josefine Möller
0300-83 33 56
josefine.moller@kungsbacka.se

Biblioteket är centralt placerat i skolan och här finns stationära datorer och studieplatser för grupparbete och enskilda studier. I biblioteket hittar man även dagstidningar och tidskrifter. 

Bibliotekets digitala bibliotekskatalog och databaser underlättar för dig att hitta granskad och tillförlitlig information. I bibliotekets katalog Welib kan du söka efter böcker och få digitala hänsvisningar till andra källor.

I bibliotekets bokblogg, Librorum, hittar du lästips från gymnasiebibliotekarierna i Kungsbacka. 

Vi samarbetar med folkbiblioteken i Kungsbacka, och alla biblioteken i kommunen har samma bibliotekssystem. Detta gör att vi enkelt kan låna böcker mellan biblioteken. Du lånar dina läroböcker på samma lånekort som du använder på de kommunala biblioteken. Vid behov fjärrlånar vi böcker från Universitetsbiblioteken i Sverige och beställer artiklar från Lånecentralen i Umeå.

På biblioteket hjälper vi också elever som vill få tag i tal- och ljudböcker genom att registrera Legimus- konto och att komma igång med sitt konto på Inläsningstjänst.

Öppettider

Måndag, tisdag och torsdag: Klockan 9-16.30

Onsdag och fredag: Klockan 9-14

Välkomna till biblioteket!

e-post: eloflindalvsgymnasium.bibliotek@kungsbacka.se

Kontakta gärna
Bibliotekarie
Victoria Gabrielsson
0300-83 35 67
victoria.gabrielsson@kungsbacka.se

Bibliotekarie
Frida Udd
0300-83 36 61
frida.udd@kungsbacka.se

Biblioteksassistent
Christina Ortiz
christina.ortiz@kungsbacka.se