Databaser och länktips

Databaser:

Dessa databaser har skolan prenumeration på för skolans elever och personal. Databaserna är tillgängliga via bibliotekets rum i Vklass. Några av datbaserna är tillgängliga hemifrån.

Bibliotekskataloger:

WeLib Kungsbacka

Libris - Kungliga biblioteket

Uppslagsverk:

Alex - författarlexikon

Brittanica - school edition

Nationalencyklopedin - Ne.se

Artiklar:

Artikelsök

Mediaarkivet

Special inriktning:

Landguiden

EBSCO host

Science in context

Global issues

Biography in context


Länktips:

FN - internationella frågor

Gapminder

Globalis

Globalportalen

FN-skola

Samlingar

Länkskafferiet

Bibblanguidar

Boktips

Boktips.net

Bokhora

Boktipset