Databaser och länktips

Databaser:

Dessa databaser har skolan prenumeration på för skolans elever och personal. Databaserna är tillgängliga via skolans nätverk och via intranätet Fronter. Några av datbaserna är tillgängliga hemifrån genom inloggning via Fronter.

Bibliotekskataloger:

WeLib Kungsbacka

Libris - Kungliga biblioteket

Uppslagsverk:

Alex - författarlexikon

Brittanica - school edition

Nationalencyklopedin - Ne.se

Artiklar:

Artikelsök

Mediaarkivet

Special inriktning:

Landguiden

EBSCO host

Science in context

Global issues

Biography in context


Länktips:

FN - internationella frågor

Gapminder

Globalis

Globalportalen

FN-skola

Samlingar

Länkskafferiet

Bibblanguidar

Boktips

Boktips.net

Bokhora

Boktipset