Låna

Bibliotekets uppgift är att ge service till skolans elever och personal. Gymnasiebiblioteken i kommunen har gemensamt bibliotekssystem med folkbiblioteken i Kungsbacka.

För att låna i utlåningsdisken behöver du lånekort eller personnummer och en fyrsiffrig pin-kod. Lånekortet är personligt och du ansvarar för ditt kort och lånade böcker. Du lånar dina läromedel med lånekort.

Det är samma lånekort på kommunens samtliga bibliotek. Om du inte redan har ett kort, kan du ansöka här.    

Låneregler

Normal lånetid är fyra veckor. Läromedel har lånetid terminlån eller läsårslån beroende av kursens längd. Respektera lånetiden! Du är skyldig att hålla dig informerad om lånereglerna och att följa dem. Två veckor efter lånetiden gått ut får du en påminnelse med post. Om du inte lämnar tillbaka boken får du en räkning efter ytterligare två veckor. Summan beror på bokens inköpspris.

Du behöver inte betala påminnelse- eller kravavgifter på skolans bibliotek. Däremot är du är ersättningsskyldig för försvunna eller skadade böcker. Ersättningen för ej återlämnade böcker är kostnaden för inköp.

I övrigt gäller samma låneregler som på kommunens bibliotek.

Omlån

Logga in här och hantera ditt lånekonto. Här kan du bland annat låna om böcker innan lånetiden har gått ut.