Elevhälsa

Elevhälsan bidrar till att skapa en god miljö för alla elevers lärande och personliga utveckling.

Tillsammans med övrig skolpersonal verkar vi för ungdomarnas välbefinnande, hälsa och kunskapsutveckling. Med våra olika kompetenser arbetar vi förebyggande och hälsofrämjande med utgångspunkt från varje elevs behov.

Du når elevhälsan genom personligt besök, sms, mail eller tidsbokning via mentor eller undervisande lärare.

Elevhälsoteamet består av: