Skolkurator

Som skolkuratorer ger vi råd och stöd till elever, föräldrar och personal. Tillsammans arbetar vi för att finna lösningar på de bekymmer som kan uppkomma för enskilda elever och grupper i skolan.

Vi är en länk mellan skolan och de resurser som finns utanför skolan såsom socialtjänsten, ungdomsmottagningen och barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen.

Vi ger råd i studiesociala frågor och tillhandahåller de blanketter som behövs. Vi hjälper också till vid stipendieansökningar.

Vi har tystnadsplikt, så kallad kvalificerad sekretess reglerad i 7 kap 9§ Sekretesslagen.

Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att ringa.

 

Liselotte Änghede
Program: Ekonomiprogrammet, Handel- och administrationsprogrammet, Hotell- och turismprogrmamet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Rum: K49
0300-83 35 17
0706-55 20 16
liselotte.anghede@kungsbacka.se

Ann Rignell
Program: Introduktionsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet
Rum: K62
0300-83 35 83
0700-81 53 57
ann.rignell@kungsbacka.se

Stina Wickerström
Program: El- och energiprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, Gymnasiesärskolan, Lärlingsutbildningen
Rum: K58
0300-83 35 16
stina.wickerstrom@kungsbacka.se