Skolpsykolog

Psykologens roll är att tillföra ett psykologiskt perspektiv inom gymnasieskolan i syfte att främja lärande och psykisk hälsa.

Elever och vårdnadshavare erbjuds stödjande samtal och i förekommande fall skrivs remiss till vårdgrannar.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta mig.

Jakob Andersson
0300-83 33 95
0722-04 83 00 
jakob.andersson4@kungsbacka.se