Skolpsykolog

Skolpsykologen arbetar främst med förebyggande och hälsofrämjande insatser på grupp- och organisationsnivå.

Skolpsykologen arbetar på uppdrag av rektorn. Uppdragen kan exempelvis handla om att:

  • Delta i elevhälsoteamet i syfte att tillföra det psykologiska perspektivet i elevhälsoarbetet

  • Kartlägga behov och föreslå lämpliga förebyggande och hälsofrämjande insatser, exempelvis: Indirekt arbete med elever via konsultation, handledning och  utbildningsinsatser till skolledning och skolpersonal eller direkt arbete med elevgrupper

  • I undantagsfall arbeta individuellt med elever

  • Samverka med externa aktörer

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta mig.

Tina Tenfält
0300-83 33 95
tina.tenfalt@kungsbacka.se