Skolsköterskor

Vi ser eleven ur ett helhetsperspektiv med fokus på elevens psykosociala och fysiska välmående.

Vårt arbete är främst förebyggande hälsovård och vi verkar för sunda levnadsvanor.

Vi är medicinska resurspersoner i elevhälsoteamet.

Vi har tystnadsplikt enligt Hälso- och sjukvårdslagen.

Skolsköterskan erbjuder:

• Hälsosamtal i årskurs 1

• Att vid behov förmedla kontakter och bistå med olika hjälpinsatser vid kroppsliga
   och psykosociala problem

• undervisning/utbildning – ansvarar för den fysiska och psykiska hälsan
   enskilt/grupp

• Utför enklare sjukvård

Kontakta oss

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss. Vi har öppen mottagning måndag - fredag 8-9 samt 13-14. Övriga tider når du oss enklast via telefon, e-post eller sms. Alternativt ber du din mentor att förmedla en kontakt.

Skolläkaren träffas efter tidsbeställning genom skolsköterskan.

 

Debora Lorentsson
Program: El- och energiprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, Gymnasiesärskolan, Lärlingsutbildningen
Rum: K51 
0300-83 35 19
0727-34 35 19 
debora.lorentsson@kungsbacka.se 

Jeanette Viggeborn
Program: Ekonomiprogrammet, Handel- och administrationsprogrammet, Hotell- och tursimprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Rum: K58
0300-83 35 18
0727-34 35 18
jeanette.viggeborn@kungsbacka.se

Pernilla Kjellberg
Program: Introduktionsprogrammen, Naturvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet
Rum:K53
0300-83 33 71
0708-23 30 93
pernilla.kjellberg@kungsbacka.se