Specialpedagoger

Vi arbetar för att alla elever ska få det stöd och den hjälp de behöver för att utifrån sina unika förutsättningar upptäcka sin kapacitet och nå sina mål. Tillsammans arbetar vi för en god lärmiljö, där pedagogik och undervisning anpassas utifrån elevers olika sätt att lära.

Enhet 1

Christina Schedvin  
 0300-83 36 25
0700- 81 84 58
christina.schedvin@kungsbacka.se
Rum C16
Ansvarar för Fordons- och transportprogrammet, Gymnasial Lärlingsutbildning, Gymnasial lärlingsanställning

 

Enhet 2
Åsa Toresson
0700-81 50 75
asa.toresson@kungsbacka.se
Ansvarar för Naturvetenskapsprogrammet, Introduktionsprogrammen

 

Enhet 3
Andreas Martinsson
0708-31 98 13
andreas.martinsson@kungsbacka.se
Ansvarar för Ekonomiprogrammet

 

Enhet 4
Pauline Arnesson 
 0300-83 35 71
0767-863648
pauline.arnesson@kungsbacka.se 
Rum K63
Ansvarar för Handels- och administrationsprogrammet, Hotell- och turismprogrammet och Restaurang- och livsmedelsprogrammet

 

Enhet 5
Ulrike Bouvin 
Rum G24
0300-83 35 51
0705-90 35 51
ulrike.bouvin@kungsbacka.se
Rum G27
Ansvarar för Teknikprogrammet, El- och energiprogrammet och Gymnasiesärskolan