Specialpedagoger

Vi arbetar för att alla elever ska få det stöd och den hjälp de behöver för att utifrån sina unika förutsättningar upptäcka sin kapacitet och nå sina mål. Tillsammans arbetar vi för en god lärmiljö, där pedagogik och undervisning anpassas utifrån elevers olika sätt att lära.

Specialpedagog

Andreas Martinsson
Program: Ekonomiprogrammet
0300-83 35 86
0700-83 39 28
andreas.martinsson@kungsbacka.se

Christina Schedvin 
Program: Fordons- och transportprogrammet, Lärlingsutbildningen
Rum C16
0300-83 36 25
0700- 81 84 58
christina.schedvin@kungsbacka.se

Kristina Sjöstrand
0300-83 32 86
Program: Teknikprogrammet
kristina.mellander-sjostrand@kungsbacka.se

Line Borgstrand
Program: Handel- och administrationsprogrammet, Hotell- och turismprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Rum K63
0300-83 32 47
0728-89 96 45
line.borgstrand@kungsbacka.se

Georgina al Hallis
Program: Naturvetenskapsprogrammet, El- och energiprogrammet, Gymnasiesärskolan
Rum G24
0300-83 35 51
0705-90 35 51
georgina.al-hallis@kungsbacka.se

Åsa Toresson
Program: Introduktionsprogrammen
0700-81 50 75
asa.toresson@kungsbacka.se