Elevkåren

Elofkåren är en fristående organisation på Elof Lindälvs gymnasium. Kåren är skapad av elever, för elever, utan koppling till skolledning, dock är denna en viktig samarbetspartner i olika frågor som till exempel elevernas skolmiljö.

Genom event, tävlingar och föreläsningar vill vi att gymnasieåren ska bli mer än bara tungt skolarbete. Vårt mål är att alla elever på skolan är medlemmar i kåren och i och med medlemskapet känner att skolan är ett roligt ställe att vara på.

För att komma i kontakt med styrelsen når ni oss bäst via:

www.elofkaren.com

eller

Vår Instagram/Facebook: @elofkaren