","author":"

Ledighetsansökan

Du ansöker om ledighet i Vklass. Din ledighetsansökan kan göras både på vklass.se och i Vklass app.

En anledning till ledigheten måste alltid anges som underlag för skolan. När du ansöker om ledighet får du ett mejl som bekräftelse på din ansökan. E-postmeddelandet går till alla vårdnadshavare / myndig elev. Ytterligare ett mejl skickas ut när ansökan är beviljad alternativt avslagen.  

Aktuella och tidigare ledighetsansökningar visas i Vklass för det senaste halvåret. Klicka på en ansökan för att se beskrivning samt skolans eventuella anledning till avslag. Du kan också ta bort en framtida ledighetsansökan. 

För myndig elev

Vill du söka ledighet gör du det genom att klicka på Min klass > Verktyg > Ledighetsansökan. Tryck på ”Ny ansökan” och fyll i din ledighetsansökan.

Elever kan endast söka ledigt via denna funktion i webbinloggningen. De kan inte söka ledigt via appen, där kan endast frånvaro-/sjukanmälan göras.

Ladda ner Vklass app:

Google Play, Android

App Store, iOS


Gymnasieförordningen skriver följande:

”Rektorn får bevilja en elev ledighet från skolarbetet för enskilda angelägenheter. Eleven får i mindre omfattning befrias från vissa undervisningspass eller från annat skolarbete av rektorn”.

Rektor har delegerat till elevens mentor att bevilja upp till tre dagar och högst sex dagar sammanlagt under ett läsår och lovgivning utöver det beviljas av rektorn.
Rektorn bedömer varje enskilt fall.

Till detta har vi följande rutiner:

  • Med enskilda angelägenheter avses i första hand angelägenheter som inte går att påverka(begravning, dödsfall, sjukdom, körkortsprov, mönstring, mm).

  • Semester skall förläggas till lovperioder. Ledighet för semester beviljas inte.

  • För studentresor på skoltid beviljas ingen ledighet.

  • Eleven och vårdnadshavare för omyndig elev tar på sig ett ansvar för att verkligen genomföra sådan återläsning och de bör vara informerade i förväg om att sådan ledighet inte kan åberopas som skäl för att senare få extra stödundervisning.

  • Ledighet skall sökas i god tid innan till exempel resan bokas med mera.