Elever

Frånvaroanmälan

Om du är sjuk måste du göra en frånvaroanmälan samma dag som du inte kan närvara i skolan.

Du kan registrera frånvaro både på vklass.se och i Vklass app. Det förvalda är att du anmäler frånvaro för hela innevarande dagen (markerat Idag, dagens datum). Om du vill anmäla för någon annan period, till exempel för ett tandläkarbesök mitt på dagen, kan du välja ”Annan period”.  

Observera att frånvaroanmälan måste göras varje dag under sjukdomsperioden. 

Ladda ner Vklass app:

Google Play, Android

App Store, iOS