","author":"

Busskort

Alla gymnasieelever som är folkbokförda och går på en skola i Kungsbacka kommun har rätt till ett skolkort som gäller mellan klockan 4-19 på vardagar.

Skolkortet är giltigt inom Kungsbacka kommun på Västtrafiks bussar och tåg. Skolkortet gäller inte på Öresundstågen.

Fritidskort

Från och med höstterminen 2015 delas även ett Fritidskort ut till alla gymnasieelever som är folkbokförda i Kungsbacka kommun. Fritidskortet är giltigt mellan klockan 19-22 på vardagar. Fritidskortet är giltigt på Västtrafiks bussar och tåg i hela Västtrafiks område, det vill säga hela Västra Götaland och Kungsbacka kommun. Det gäller även på Öresundståget på sträckan Göteborg-Kungsbacka-Åsa tillsammans med ett kvitto som visar giltighetstiden. Ett sådant kvitto kan man få på Västtrafiks försäljningsställen, till exempel Pressbyrån.

Om du går på en skola i en annan kommun

Elever som går i kommunal eller fristående gymnasieskola inom Göteborgsregionen (GR) får sitt busskort på skolan i samband med skolstart utan att ansökan behöver lämnas in.

Elever som går i gymnasieskola utanför GR, grundläggande vuxenutbildning eller folkhögskola söker resebidrag på särskild blankett.

Extra bidrag

Om man inte har tillräckligt långt till skolan, men har undervisning i annan lokal och sträckan överstiger 4 kilometer kan man få resebidrag om resorna dit utgör 30 procent eller mer per vecka, det vill säga tre av tio resor.

Elever som har långt mellan bostaden och busshållplatsen, mer än 4 kilometer, har rätt att ansöka om extra bidrag, 80 kronor per månad i nio månader.
Elever som har mer än 6 kilometer till närmsta hållplats har rätt att byta ut busskortet till kontantersättning.

Förlorade eller defekta skolkort

Förlorade och defekta kort spärras. Elever i gymnasium och skolår 4-9 måste betala en administrativ avgift på 250 kronor för kort som förlorats. Vid förlorat busskort ska skolan där man går kontaktas.

Frisök

Elever antagna via frisök har rätt till resebidrag. Resebidrag betalas ut för dagliga resor mellan bostad och skola om sträckan är 4 kilometer eller mer. Bostad kan i detta fall vara inackorderingsadress. Det betyder att resebidrag inte betalas ut för resor mellan hemmet och skolan om denna sträcka inte är en daglig förbindelse mellan skolan.

Exempel

En elev har kommit in i Stockholm via frisök. Eleven kan inte få inackorderingstillägg och söker då resebidrag. Detta avslås för resor mellan Kungsbacka och Stockholm då denna sträcka inte kan anses som en normal daglig resa. Men om eleven bor inackorderad 4 kilometer eller mer från skolan har eleven rätt till resebidrag för dessa resor. Ansökan görs i hemkommunen.

Ansökan om resebidrag