En data

Vklass

Vklass är vårt nya pedagogiska IT-stöd och ersätter Fronter och Skola24 från och med hösten 2019.

Vklass är en digital lärplattform där elever, personal och vårdnadshavare kan ta del av information och kommunicera med varandra. Vklass gör det enklare för dig att få överblick över elevens aktiviteter allt ifrån schema, planeringar och läxor till frånvarohantering. 

De olika funktionerna når du via vklass.se eller i Vklass app. 

Ladda ner appen:

Google Play, Android

App Store, iOS