","author":"

Studiehjälp / Studiemedel

Studiehjälp

Du får studiehjälp till och med juni det året du fyller 20 år om du studerar på heltid. Det består av tre olika bidrag: studiebidrag, extra tillägg och inackorderingstillägg.

CSN skickar automatiskt ut ett beslut om studiebidrag inför varje nytt läsår.
Extra tillägg och inackorderingstillägg måste du själv ansöka om.
Studiehjälpen betalas ut i efterskott varje månad, oftast den sista vardagen i månaden. I regel kommer pengarna första gången under läsåret i slutet av september.
Månaden efter 18-årsdagen får du pengarna insatta på det konto som du meddelat till Swedbank. 

Studiemedel 

Studerar du på hel- eller deltid kan du söka studiemedel från och med juli det året du fyller 20 år. Studiemedel kommer inte automatiskt utan det måste du själv söka.

Ansök via CSN hemsida. Kuratorerna kan hjälpa dig med detta om det behövs.
Studieförsäkran ska skrivas på av skolan när den kommer från CSN.
Utbetalningarna av studiemedel sker den 25:e i varje månad i förskott.
Den första utbetalningen för terminen kommer i samband med att studierna börjar.

Om du inte är svensk medborgare och är under 20 år ska du skicka in blanketten ”Ansökan om grund-läggande rätt till svenskt studiestöd - studiehjälp”. Är du inte svensk medborgare och över 20 år ska du dessutom skicka med blanketten ”Personuppgifter för dig som inte är svensk medborgare” tillsammans med sin ansökan. 

Skolk

Om du uteblir från utbildningen under mer än en månad i följd, utan att det berott på sjukdom eller beviljad ledighet, anses du ha slutat i gymnasieskolan och skrivs då ut. 

Om du ofta anger att du är frånvarande på grund av sjukdom kan skolan begära att du visar ett läkarintyg. Att läkarintyg inte lämnas kan få betydelse vid bedömning om frånvaron är olovlig eller inte.

Personalen på skolan kontaktar inte vårdnadshavare till myndiga elever angående närvaro/frånvaro. Däremot kan vårdnadshavare själva kontakta skolan för att få information.