Individuellt val - fotboll

Du läser på ett nationellt program och viker ditt individuella val för fotboll. Du får samma behörighet som övriga elever på ditt program.

Du läser kurserna idrott och hälsa 1 - specialisering och idrott och hälsa 2 - specialisering. Du har möjlighet att enbart läsa idrott och hälsa 1 - specialisering för att sedan välja något annat individuellt val.

Träningen sker på skolan på måndag och onsdag förmiddag. Träningen har ett helhetsperspektiv med eleven och bollen i centrum och leds av välutbildade instruktörer. Efter träningen äter du frukost i skolrestaurangen och därefter återgår du till ordinarie undervisning.

Förutom de praktiska momenten innehåller kursen delar med teori som till exempel träningslära, kost och hälsa, idrottsskador och etik och moral. 

Ansökan gör du i samband med ditt programval. Under Extraval i din ansökan väljer du Idrott och hälsa 1 - specialisering. 

Du kan läsa fotboll som individuellt val på dessa program:

  • El- och energiprogrammet

  • Ekonomiprogrammet

  • Fordons- och transportprogrammet

  • Handels- och administrationsprogrammet

  • Hotell- och turismprogrammet

  • Industritekniska programmet

  • Naturvetenskapsprogrammet

  • Teknikprogrammet

Kontakta gärna

Niclas Lindén
0300-83 40 00
niclas.linden@kungsbacka.se