En elev som simmar

Individuellt val - simning

Du läser på ett nationellt program och viker ditt individuella val för simning. Du får samma behörighet som övriga elever på ditt program.

Du läser kurserna idrott och hälsa 1 - specialisering och idrott och hälsa 2 - specialisering. Du har möjlighet att enbart läsa idrott och hälsa 1 - specialisering för att sedan välja något annat individuellt val.  

Träningen sker i Kungsbacka simhall på måndag och onsdag förmiddag. Välutbildade instruktörer ansvarar för träningen och samtliga fyra simsätt ingår i kursen. Efter träningen äter du frukost i skolrestaurangen och därefter återgår du till ordinarie undervisning. 

Förutom de praktiska momenten innehåller kursen delar med teori som till exempel träningslära, kost och hälsa, idrottsskador och etik och moral. 

Vid bedömningstillfället är det den kursansvarige läraren i idrott och hälsa tillsammans med tränaren och coachen som sätter ditt betyg.

Ansökan gör du i samband med ditt programval. Under Extraval i din ansökan väljer du Idrott och hälsa 1 - specialisering. 

Kontakta gärna

Peter Lundin
peter.lundin@kbss.nu

Du kan läsa simning som individuellt val på dessa program: 

  • El- och energiprogrammet

  • Ekonomiprogrammet

  • Fordons- och transportprogrammet

  • Handels- och administrationsprogrammet

  • Hotell- och turismprogrammet

  • Industritekniska programmet

  • Naturvetenskapsprogrammet

  • Samhällsvetenskapsprogrammet

  • Teknikprogrammet