Individuellt val - tennis

Du läser på ett nationellt program och viker ditt individuella val för tennis. Du får samma behörighet som övriga elever på ditt program.

Du läser kurserna idrott och hälsa 1 – specialisering och idrott och hälsa 2 – specialisering. Du har möjlighet att enbart läsa idrott och hälsa 1 – specialisering för att sedan välja något annat individuellt val.

Träningen sker i Kungsbacka tennishall på måndag och onsdag morgon i samverkan med tennisklubbarna i Kungsbacka under ledning av välutbildade instruktörer. Kursen vänder sig i första hand till dig som redan spelar tennis och som vill vidareutveckla dig inom sporten. Efter träningen äter du frukost i skolrestaurangen och därefter återgår du till ordinarie undervisning. 

Förutom de praktiska momenten innehåller kursen delar med teori som till exempel träningslära, kost och hälsa, idrottsskador och etik och moral. 

Ansökan gör du i samband med ditt programval. Under fliken individuella val letar du upp idrott och hälsa - specialisering.

Kontakta gärna

Henrik Jeppsson
henrik.jeppsson@kungsbacka.se

Du kan läsa tennis som individuellt val på dessa program: 

  • El- och energiprogrammet

  • Ekonomiprogrammet

  • Fordons- och transportprogrammet

  • Handels- och administrationsprogrammet

  • Hotell- och turismprogrammet

  • Industritekniska programmet

  • Naturvetenskapsprogrammet

  • Samhällsvetenskapsprogrammet

  • Teknikprogrammet