Språkstudio

Vår språkstudio är ett bra och stimulerande komplement till vår språkundervisning.

Här kan du sitta i lugn och ro och göra någon av alla de språkövningar som finns inlagda i Studions datorer. Här finns bland annat övningar på grammatik, fraser och glosor och du kan alltid hitta bra språkövningar.

I studion utvecklar du din språkfärdighet genom att använda text, bild och ljud. Du kan också knyta kontakter med ungdomar i andra länder genom den mängd sociala media som finns på webben idag.