En Elev

Studie- och yrkesvägledning

Genom att träffa och diskutera med en studie- och yrkesvägledare får du redskap för att utveckla din självkännedom och hitta vägar för att kunna göra medvetna val och fatta välgrundade beslut inför framtiden.

Vägledningsprocessen kan beskrivas i tre steg: 

  • Vem är jag? Vad kan jag?

  • Vad finns det för alternativ?

  • Hur når jag målet?

Kontakta gärna

 

Margareta Andersson
margareta.andersson@kungsbacka.se
0300-83 88 21
0700-87 86 51
Rum: H83
Program: EE, TE, GYS, LÄR, FT, IN

Anita Ekström
anita.ekstrom@kungsbacka.se
0300-83 87 95
0727-34 40 41
Rum: H83
Program: EK

Annika H Johansson
annika.h.johansson@kungsbacka.se
0300-83 44 53
0703-96 15 85
Rum: H83
Program: IM-språk, IMA

Maarit Hassel
maarit.hassel@kungsbacka
0300-83 88 06
0728-89 96 94
Program: NA, HA, HT, RL