Studie- och yrkesvägledning

Hos oss kan du få hjälp med frågor och funderingar angående din nuvarande studiesituation samt individuell vägledning inför framtida studie- och yrkesval.

Du hittar studie- och yrkesvägledarna i rum H83 måndag till fredag. 

Margareta Andersson
margareta.andersson@kungsbacka.se
0300-83 88 21
0700-87 86 51
Program: EE, TE, HT, RL

Cecilia Eliasson
cecilia.eliasson@kungsbacka.se
0300-83 37 43
0729-95 38 45
Program: HA, EK

Annika H Johansson
annika.h.johansson@kungsbacka.se
0300-83 44 53
0703-96 15 85
Program: IM-språk, NA

Ing-Britt Levin Lundqvist
ingbritt.levin@kungsbacka.se

0300-83 87 98
0702-38 39 52
Program: AHV, FAB, FG, HRB på Gymnasiesärskolan

Hampus Ljunggren
hampus.ljunggren@kungsbacka.se
0300-83 87 94
0761-46 64 00
Fordon och transportprogrammet, Gymnasial lärlingsanställning, Introduktionsprogrammen (ej språkintroduktion)