En Elev

Studie- och yrkesvägledning

Genom att träffa och diskutera med en studie- och yrkesvägledare får du redskap för att utveckla din självkännedom och hitta vägar för att kunna göra medvetna val och fatta välgrundade beslut inför framtiden.

Vägledningsprocessen kan beskrivas i tre steg: 

  • Vem är jag? Vad kan jag?

  • Vad finns det för alternativ?

  • Hur når jag målet?

Kontakta gärna

 

Margareta Andersson
margareta.andersson@kungsbacka.se
0300-83 88 21
0700-87 86 51
Rum: H83
Program: EE, TE, HT, RL, GYS

Anita Ekström
anita.ekstrom@kungsbacka.se
0300-83 87 95
0727-34 40 41
Rum: H83
Program: EK

Annika H Johansson
annika.h.johansson@kungsbacka.se
0300-83 44 53
0703-96 15 85
Rum: H83
Program: IM-språk, IN

Hampus Ljunggren
hampus.ljunggren@kungsbacka.se
0300-83 87 94
0761-46 64 00
Rum: H83
Program: FT, IM, LÄR, HA, NA