Studie- och yrkesvägledning

Genom att träffa och diskutera med en studie- och yrkesvägledare får du redskap för att utveckla din självkännedom och hitta vägar för att kunna göra medvetna val och fatta välgrundade beslut inför framtiden.

Vägledningsprocessen kan beskrivas i tre steg: 

  • Vem är jag? Vad kan jag?

  • Vad finns det för alternativ?

  • Hur når jag målet?

Kontakta gärna

Annika H Johansson
annika.h.johansson@kungsbacka.se
0300-83 44 53
0703-96 15 85
Program: IM-språk, IMA, LÄR, FT, GLA

Maarit Hassel
maarit.hassel@kungsbacka.se
0300-83 88 06
0728-89 96 94
Program: HA, HT, RL, EE, GYS

Annie Petersson
annie.petersson@kungsbacka.se
0300-83 87 92
0734-69 61 93
Program: EK, NA, TE