Elevhälsan

Skolsköterska

Debora Lorentsson
Program: El och energiprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, Gymnasiesärskolan, Lärlingsutbildningen 
Rum: K51 
0300-83 35 19
0727-34 35 19 
debora.lorentsson@kungsbacka.se 

Jeanette Viggeborn
Program: Ekonomiprogrammet, Handel- och administrationsprogrammet, Hotell- och turismprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Rum: K58
0300-83 35 18
0727-34 35 18
jeanette.viggeborn@kungsbacka.se

Pernilla Kjellberg
Program: Introduktionsprogrammen, Naturvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet
Rum:K53
0300-83 33 71
0708-23 30 93
pernilla.kjellberg@kungsbacka.se 

 

Kurator

Liselotte Änghede
Program: Ekonomiprogrammet, Handel- och administrationsprogrammet, Hotell- och turismprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Rum: K49
0300-83 35 17
0706-55 20 16
liselotte.anghede@kungsbacka.se

Ann Rignell
Program: Introduktionsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet
Rum: K62
0300-83 35 83
0700-81 53 57
ann.rignell@kungsbacka.se

Stina Wickerström

Program: El- och energiprogrammet, Fordons- och transortsprogrammet, Gymnasiesärskolan, Lärlingsutbildningen
Rum: K58
0300-83 35 16
stina.wickerstrom@kungsbacka.se

 

Skolpsykolog

Jakob Andersson
0300-83 33 95
0722-04 83 00 
jakob.andersson4@kungsbacka.se

 

Specialpedagog

Andreas Martinsson
Program: Ekonomiprogrammet
0300-83 35 86
0700-83 39 28
andreas.martinsson@kungsbacka.se

Christina Schedvin 
Program: Fordons- och transportprogrammet, Lärlingsutbildningen
Rum C16
0300-83 36 25
0700- 81 84 58
christina.schedvin@kungsbacka.se

Kristina Sjöstrand
0300-83 32 86
Program: Teknikprogrammet
kristina.mellander-sjostrand@kungsbacka.se

Line Borgstrand
Program: Handel- och administrationsprogrammet, Hotell- och turismprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Rum K63
0300-83 32 47
0728-89 96 45
line.borgstrand@kungsbacka.se

Georgina al Hallis
Program: Naturvetenskapsprogrammet, El- och energiprogrammet, Gymnasiesärskolan
Rum G24
0300-83 35 51
0705-90 35 51
georgina.al-hallis@kungsbacka.se

Åsa Toresson
Program: Introduktionsprogrammen
0700-81 50 75
asa.toresson@kungsbacka.se