Rektorer

På dagtid kan det vara svårt att nå rektorerna via telefon. Du når rektorerna enklast via e-post enligt modellen förnamn.efternamn@kungsbacka.se

Rektor enhet 1
Bonny Wernersson
0300-83 35 11
bonny.wernersson@kungsbacka.se
Program: Fordons- och transportprogrammet, Gymnasial lärlingsutbildning


Rektor enhet 2
Cindia Escalante Mattsson
0300-83 35 13
cindia.escalante-mattsson@kungsbacka.se 
Program: Ekonomiprogrammet


Rektor enhet 3
Sofia Rådström
0300-83 35 22
sofia.radstrom@kungsbacka.se
Program: Teknikprogrammet


Rektor enhet 4
Hannah Tengelin
0300-83 36 03
hannah.tengelin@kungsbacka.se
Program: Handels- och administrationsprogrammet, Hotell- och turismprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet


Rektor enhet 5 
Lisa Jönsson
0300-83 34 31
lisa.jonsson@kungsbacka.se
Program: El- och energiprogrammet, Gymnasiesärskolans nationella program: Administration, handel och varuhantering - Fastighet, anläggning och byggnation -  Fordon och godshantering samt Hotell, restaurang och bageri


Rektor enhet 6
Anna Wallergård
0300-83 32 11
anna.wallergard@kungsbacka.se
Program: Naturvetenskapsprogrammet


Rektor enhet 7
Per Lindberg
0300-83 34 50
per.lindberg@kungsbacka.se
Program: Introduktionsprogrammen