Rektorer

På dagtid kan det vara svårt att nå rektorerna via telefon. Du når rektorerna enklast via e-post enligt modellen förnamn.efternamn@kungsbacka.se

Rektor enhet 1
Bonny Wernersson
0300-83 35 11
bonny.wernersson@kungsbacka.se
Program: Fordons- och transportprogrammet, Industritekniska programmet, Gymnasial Lärlingsutbildning, Svensk Gymnasielärling


Rektor enhet 2
Pernilla Vilumsons
0300-83 34 31
pernilla.vilumsons@kungsbacka.se
Program: Naturvetenskapsprogrammet, Introduktionsprogrammen


Rektor enhet 3
Cindia Escalante Mattsson
0300-83 35 13
cindia.escalante-mattsson@kungsbacka.se 
Program: Ekonomiprogrammet


Rektor enhet 4
Hannah Tengelin
0300-83 36 03
hannah.tengelin@kungsbacka.se
Program: Handels- och administrationsprogrammet, Hotell- och turismprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet


Rektor enhet 5 
Mikael Jakobsson
0300-83 32 94
mikael.jakobsson@kungsbacka.se
Program: Teknikprogrammet, El- och energiprogrammet


Tf Biträdande rektor Gymnasiesärskolan
Eva Tingström
0300-83 36 15
eva.tingstrom@kungsbacka.se
Program: Gymnasiesärskolan