Skolstart åk 1

Ska du börja på Elof Lindälvs gymnasium i höst? I så fall är du varmt välkommen till oss måndagen den 17 augusti 2020. På grund av pandemin med coronviruset har alla program olika starttider.

Gå in genom huvudentrén enligt den tid som gäller nedan för ditt program. Dagen inleds i klassrummet där du får träffa dina klasskamrater och mentorer. 

  • 8.30 Lärlingsutbildningen, Fordon- och transportprogrammet

  • 8.45 Naturvetenskapsprogrammet och Introduktionsprogrammen

  • 9.00 Ekonomiprogrammet

  • 9.15 Handel- och administrationsprogrammet, Hotell- och turismprogrammet, Restaurang-och livsmedelsprogrammet

  • 9.30 El- och energiprogrammet, Teknikprogrammet, Gymnasiesärskolan (Administration, handel och varuhantering; Fastighet, anläggning och byggnation; Fordon och godshantering samt Hotell, restaurang och bageri)

Du som är IMV-elev startar tillsammans med ditt nationella program.

Lägg till i kalender:
kl. 08:30-15:00
Elof Lindälvs gymnasium