Student 1-4 juni 2021

På grund av covid-19 blir studentfirandet annorlunda även i år. Vi kommer att sprida ut utspringen på fyra dagar, 1-4 juni 2021.

Följande tider för utspring

Tisdag 1 juni

 • 11.15 - NA18K, NA18L

 • 11.30 - FAB17, AHV17

 • 12.00 - NA18M, NA18N

 • 12.45 - EE18D, EE18K

 • 13.30 - EE18L, EE18M

 • 14.15 - TE18K

 • 15.00 - TE18L

 

Onsdag 2 juni

 • 11.15 - EK18L

 • 12.00 - EK18M

 • 12.45 - EK18O

 • 13.30 - EK18N

 • 14.15 - EK18K

 

Torsdag 3 juni

 • 11.15 - FTML18, FTRP18

 • 12.00 - FTTS18

 • 12.45 - LÄR18K

 • 13.30 - LÄR18L

 

Fredag 4 juni

 • 11.15 - HA18K

 • 12.00 - HA18L

 • 12.45 - HT18

 • 13.30 - RL18

Elof Lindälvs gymnasium