Elever utanför skolan

Elof Lindälv - vem var han?

Elof Lindälv föddes 1887 i Älvsåker på släktgården Lindströmsgården och blev, så när som på tre månader, 100 år gammal.

Under sitt långa liv var han mycket aktiv inom hembygdsforskningen och han var en av de drivande krafterna bakom grundandet av Nordhallands Hembygdsförening.

Elof Lindälv var till yrket lärare och han blev sedermera, tack vare sitt forskande och författarskap, utnämnd till hedersdoktor. Speciellt känd är kanske Lindälv för sin stora kunskap inom fornforskning och arkeologi. Han gav ut närmare 250 tryckta skrifter under åren 1917-1977.

Elof Lindälv gav också ut flera böcker om stadsdelen Majorna i Göteborg.
1989 döptes gatan som går ner till tysklandsfärjans terminal till Elof Lindälvs gata.