Elever

Elof Lindälvs gymnasium genom tre decennier

t sammanfatta en skolas historia på drygt hundra sidor är ingen lätt uppgift. I denna skrift kommer ett åttiotal personers röster till tals. Personal och elever från förr och nu ger olika bilder av skolan, olika facetter glimmar till i minnesfragmenten och skapar tillsammans en mosaik av minnen, intryck och känslor inför vår skola.

Läs hela jubileumsskriften av Marie Blomkvist, redaktör mars 2010.

Elof Lindälvs jubileumsskrift