Organisation

Skolan är uppdelad på fem skolenheter. Till varje skolenhet är det kopplat en rektor och ett elevhälsoteam. Elevhälsoteamet består av kurator, skolsköterska och specialpedagoger.

Vi har även studie- och yrkesvägledare kopplat till varje program.
Skolan har kafeteria, elevmatsal och bibliotek.