Trivsel och trygghet

Vi är en skola som genomsyras av positiva relationer och som bygger på respekt och ömsesidigt förtroende. En skola där alla kan känna sig delaktiga och trygga och där kreativitet uppmuntras. På skolan råder nolltolerans mot droger, våld och rasism. Här behandlas alla lika.

Du är försäkrad för olycksfallsskador som inträffar på skolan, i eller utanför hemmet eller på praktikplatser. Du har försäkringsskydd dygnet runt. Försäkringen gäller i hela världen. Vi har en kontaktpolis knuten till skolan.

Någon gång kan det dock hända att någon blir kränkt eller känner sig utanför på något sätt. Då arbetar vi efter skolenheternas planer mot diskriminering och kränkande behandling där våra elevhälsoresurser är en viktig del.

Vi vill att vår skola även i framtiden ska uppfattas som trygg.