En skolbyggnad och en blå himmel

Försäkringar

Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde. Försäkringen gäller skada genom ett olycksfall.

Försäkringens omfattning 

Nedan grupper inom Förskola & Grundskolas och Gymnasie & Arbetsmarknads verksamhetsområde är försäkrade under heltid, dygnet runt.

  • Elever i kommunens grundskola samt förskoleklass

  • Elever i kommunens gymnasieskola

  • Elever skrivna i Kungsbacka kommun men som går i annan kommuns skolor

  • Barn i förskola eller pedagogisk omsorg

För deltagare i kommunal vuxenutbildning gäller försäkringen endast under verksamhetstid.

Försäkringen har ingen självrisk.

Här kan du läsa mer om olycksfallsförsäkring och hur du anmäler en skada.